Event
 
VIFA 2010 [03.02.2010 11:30]
View image

Welcome to VIFA 2010

Show name: Vietnam International Furniture & Home Accessories Fair VIFA 2010

Date:           March 11th – 14th, 2010

Trade:          March 11th – 13th  9:00 – 17:00

Public:         March 14th, 2010 9:00 – 16:00

Venue:         Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)

799 Nguyen Van Linh St.,Tan Hung W., Dist. 7, HCMC

 

List of exhibits:

All kinds of furniture cover a full spectrum ranging from living room, bed room, dining room, bath room furniture to outdoor, office furniture and parts and other related products.

Interior furnishing and accessories.

Wood working hardware.

 Print page  Save to file
  VIETBUIL 2011  [07.09.2011 11:39]
  Chương trình thanh lý bàn làm việc văn phòng  [21.06.2010 15:18]
  Chương trình giảm giá chào năm mới  [11.01.2010 13:02]
  TRIỂN LÃM HỘI CHỢ ĐỒ GỖ VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ BÌNH DƯƠNG 2009  [15.12.2009 17:21]